In alle communicatie over de exit geen woord over de bibliotheken. Worden we gelijkgeschakeld aan een bedrijf, een winkel, vrije tijd, contactberoep...? 

Los van hoe we het veilig zullen kunnen/moeten aanpakken, wie weet al wanneer hij de deuren weer gaat openen voor bibliotheekbezoek? 4 mei, 11 mei, 18  mei, nog later?

Wat onze bib betreft, ik wil eerst een aantal noodzakelijke maatregelen op punt krijgen (plexi-wand aan de balie, quarantainebakken voor de ingeleverde materialen, quarantainestatuut voor materialen die al binnen zijn maar nog niet beschikbaar, winkelmandjes om de toegankelijkheid te kunnen beperken tot een max aantal). Nog totaal geen zicht op wanneer dit zal lukken. 

Maar daarnaast vind ik het ook belangrijk dat we onze strategie een beetje op mekaar afstemmen. Vandaar mijn vraag naar het Wanneer? Bedankt voor je reactie.

Groeten van bib Hoeilaart,
Annemie Pijcke

Weergaven: 5343

Berichten in deze discussie

Volgens mij zal de datum lokaal bepaald moeten worden. De overheid geeft winkels ook een datum, maar eveneens strenge voorwaarden. Wie er niet aan kan voldoen, mag niet open.

Wij hebben al een exit-strategie uitgetekend met alle mogelijke fases en bijhorende voorwaarden. Mijn voorstel aan de lokale veiligheidscel is werken met afhaalbib bij voorkeur tot aan juli. De uitleentermijn voor onze klanten is sowieso nu al tot 30 juni gezet. Indien afstandsregel dan nog geldt en er weinig vraag is vanuit Hamse bevolking om zelf in de bib te komen kiezen, dan zou ik heel de zomer door afhaalpunt durven voorzien. 

Indien terug open, moeten onze voorwaarden voorzien zijn (3 personeelsleden terug uit WZC waar ze nu vrijwillig aan het bijspringen zijn + handgel voor personeel & publiek) en zal het 6p (eventueel 8p) per half uur zijn.

Zie meer uitleg in onze exit-strategie in deze kenniskantoor conversatie (meerdere antwoorden van bib Hamme inclus. bijlage)  http://kenniskantoor.be/group/vragen/forum/topics/exit-corona?xg_so...

collega's,

ik heb de persconferentie gevolgd maar ben er niet echt veel wijzer uit geworden. De premier haalde de voorwaarden aan voor de musea en zei in dezelfde zin 'en de bibliotheken kunnen open onder dezelfde voorwaarden'. Bedoelt ze de voorwaarden van de musea (tussen met reservatie) of bedoelt ze de voorwaarden die al golden voor bibliotheken (dus enkel met afhaalfunctie)

'k heb gebeld naar de Covid 19-lijn maar ook daar konden ze niet antwoorden omdat ze de richtlijnen nog niet hadden doorgekregen.

Iemand wat meer info ?

Ook de verschillende kranten geven verschillende info.

grtn,

Christophe Coffyn

bibliothecaris

Inderdaad niet duidelijk. Net met een collega overlegd en die was ook niet zeker ...even afwachten nog ...

groet

Ingrid Kemna

bibliothecaris Edegemchristophe coffyn zei:

collega's,

ik heb de persconferentie gevolgd maar ben er niet echt veel wijzer uit geworden. De premier haalde de voorwaarden aan voor de musea en zei in dezelfde zin 'en de bibliotheken kunnen open onder dezelfde voorwaarden'. Bedoelt ze de voorwaarden van de musea (tussen met reservatie) of bedoelt ze de voorwaarden die al golden voor bibliotheken (dus enkel met afhaalfunctie)

'k heb gebeld naar de Covid 19-lijn maar ook daar konden ze niet antwoorden omdat ze de richtlijnen nog niet hadden doorgekregen.

Iemand wat meer info ?

Ook de verschillende kranten geven verschillende info.

grtn,

Christophe Coffyn

bibliothecaris

Ook ik heb de persconferentie gevolgd en het was inderdaad niet helemaal duidelijk – zonder aan taalanalyse te doen – noch in het Frans, noch in het Nederlands.

De Eerste Minister zei met betrekking tot de bibliotheken:

"Ik herinner u eraan dat de bibliotheken open blijven onder dezelfde voorwaarden."

Dit kwam vlak na de mededeling dat musea en historische gebouwen onder bepaalde voorwaarden (online ticketing en distancing) mogen openen.

Ik nam aan dat "onder dezelfde voorwaarden" echter niet sloeg op de voorwaarden voor de musea, maar op de huidige voorwaarden voor de bibliotheken, t.t.z. met de afhaaldiensten.

Ondertussen verscheen op de Twitter-account van het Crisiscentrum een bericht dat mijn veronderstelling lijkt te bevestigen. Daar is nl. helemaal geen sprake van bibliotheken.

In elk geval heb ik de VVBAD gecontacteerd en zij gaan het verder uitzoeken, want op de aanpassing van de federale FAQ is het soms lang wachten.christophe coffyn zei:

collega's,

ik heb de persconferentie gevolgd maar ben er niet echt veel wijzer uit geworden. De premier haalde de voorwaarden aan voor de musea en zei in dezelfde zin 'en de bibliotheken kunnen open onder dezelfde voorwaarden'. Bedoelt ze de voorwaarden van de musea (tussen met reservatie) of bedoelt ze de voorwaarden die al golden voor bibliotheken (dus enkel met afhaalfunctie)

'k heb gebeld naar de Covid 19-lijn maar ook daar konden ze niet antwoorden omdat ze de richtlijnen nog niet hadden doorgekregen.

Iemand wat meer info ?

Ook de verschillende kranten geven verschillende info.

grtn,

Christophe Coffyn

bibliothecaris

Ondertussen is er een persbericht van de Eerste Minister gepubliceerd:

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/nvr-13-05/

Daar staat: “Bibliotheken blijven open, onder dezelfde voorwaarden als nu.”

In het persbericht staat ook:

"De volgende stap in het afbouwplan zal niet vóór 8 juni plaatsvinden. En na fase 3 zullen er nog meer fases volgen. [... ] Het gedetailleerde plan voor de geleidelijke afbouw van alles wat sport en cultuur is, zal worden gecommuniceerd zodra er een akkoord over is met de GEES."Patrick Vanhoucke zei:

Ook ik heb de persconferentie gevolgd en het was inderdaad niet helemaal duidelijk – zonder aan taalanalyse te doen – noch in het Frans, noch in het Nederlands.

De Eerste Minister zei met betrekking tot de bibliotheken:

"Ik herinner u eraan dat de bibliotheken open blijven onder dezelfde voorwaarden."

Dit kwam vlak na de mededeling dat musea en historische gebouwen onder bepaalde voorwaarden (online ticketing en distancing) mogen openen.

Ik nam aan dat "onder dezelfde voorwaarden" echter niet sloeg op de voorwaarden voor de musea, maar op de huidige voorwaarden voor de bibliotheken, t.t.z. met de afhaaldiensten.

Ondertussen verscheen op de Twitter-account van het Crisiscentrum een bericht dat mijn veronderstelling lijkt te bevestigen. Daar is nl. helemaal geen sprake van bibliotheken.

In elk geval heb ik de VVBAD gecontacteerd en zij gaan het verder uitzoeken, want op de aanpassing van de federale FAQ is het soms lang wachten.christophe coffyn zei:

collega's,

ik heb de persconferentie gevolgd maar ben er niet echt veel wijzer uit geworden. De premier haalde de voorwaarden aan voor de musea en zei in dezelfde zin 'en de bibliotheken kunnen open onder dezelfde voorwaarden'. Bedoelt ze de voorwaarden van de musea (tussen met reservatie) of bedoelt ze de voorwaarden die al golden voor bibliotheken (dus enkel met afhaalfunctie)

'k heb gebeld naar de Covid 19-lijn maar ook daar konden ze niet antwoorden omdat ze de richtlijnen nog niet hadden doorgekregen.

Iemand wat meer info ?

Ook de verschillende kranten geven verschillende info.

grtn,

Christophe Coffyn

bibliothecaris

dus, voorlopig enkel afhalen ?

nie goe !

grtn,
Christophe Coffyn

bibliothecaris

wie kan er voor ons eens op de tafel gaan kloppen in Brussel ?

Ik denk dat elke gemeente zijn lokale situatie moet bekijken. Er zijn bibliotheken die nog maar vrij recent met een afhaaldienst zijn gestart en die daarmee eerst wat ervaring moeten (of willen) opbouwen. Van de bibliotheken die van plan waren om te versoepelen vanaf dat het mocht, zullen er een aantal zijn die de afhaaldienst parallel met de heropstart van de 'gewone' dienstverlening laten bestaan. En de grotere bibliotheken zijn wellicht nog volop bezig met de logistiek (tafels en stoelen weghalen, plexiglas aan de balie installeren, bewegwijzering aanbrengen, stewards en begeleiding optrommelen, ontsmettingsmiddelen... voorzien) vooraleer ze de normale dienstverlening weer stilaan gefaseerd kunnen gaan hervatten.

Veel nuttige tips (en ook een fasering, weliswaar zonder datums) vind je in de gids van de VVBAD:

"Exitstrategie voor bibliotheken, archieven en documentatiecentra : gids met adviezen om de werking gefaseerd opnieuw op te starten".

christophe coffyn zei:

dus, voorlopig enkel afhalen ?

nie goe !

grtn,
Christophe Coffyn

bibliothecaris

Op 16 maart zijn we gestart met een afhaaldienst.
Maar enkel voor de klanten uit de eigen gemeente.
Spijtig genoeg moeten we dus mensen uit buurgemeenten weigeren en spijtig genoeg bereik je enkel de mensen die digitaal onderlegd zijn. Dus heel wat ouderen vallen uit de boot en aan onze cijfers na bijna twee maanden te zien bereiken we ook heel weinig jongeren.

Onze bibliotheek was klaar om op maandag 18 mei te kunnen openen. Aan de inkom staat er een verkeerslicht met groen (ja je mag binnen) en rood (neen, er zijn al 5 mensen binnen, dus efkes wachten)

Er is een looprichting voorzien in de bibliotheek, we hebben de leeszaal ontoegankelijk gemaakt, we hebben al een maand plexischermen aan de balie, we hadden ruimere openingsuren voorzien om de instroom wat te kunnen spreiden, enz enz.

De communicatie is klaar (raamstickers, sandwichborden, mailing zit klaar, facebookbericht kan morgen, ....)

De afhaaldienst zou behouden blijven en we zouden zelfs nog aan huis blijven leveren, dit om iedereen op z'n wenken te kunnen blijven bedienen.

M'n bestuur steunde me 200 % in alle wat ik wou aanpassen omdat ze weten dat ik het beste voorheb met m'n klanten.

1 iets heb ik nog niet : toestemming van hogerhand

Dus, ja, ik ben ontgoocheld.

maar wat koop ik daarmee ?

En wat de exitstrategie van de VVBAD betreft : mooi, maar die had ik begin april al klaar.

Mag ik meer aanbieden dan enkel afhaaldienst of zal ik worden teruggefloten ? Mogen we onze bibliotheek open doen als het lokaal bestuur beslist dat dit haalbaar en wenselijk is ?

grtn,

Christophe Coffyn

We zitten nog altijd in de federale fase van het nood- en interventieplan. Volgens mij kan een lokale overheid dan alleen maar strengere maatregelen nemen als dat lokaal gerechtvaardigd zou zijn (en als daarmee de openbare orde niet in het gedrang komt), maar geen soepelder maatregelen dan wat de federale overheid oplegt. Ik denk dat je wat de federale overheid oplegt als een "minimum" moet zien.

Dat jullie lokaal al goed voorbereid zijn om terug gefaseerd te hervatten als het mag, is een uitstekende zaak. Op die manier kun je ook optimaal rekening houden met de lokale toestand. Een gids zoals die van de VVBAD is een zeer nuttig instrument als een soort checklist om te zien of je goed bezig bent en of je niks uit het oog hebt verloren, maar zo'n gids kan door de aard ervan alleen maar vrij algemene dingen bevatten, juist omdat elke lokale situatie weer anders is. Daarom is het belangrijk dat elke bibliothecaris lokaal het voortouw neemt, zijn lokaal bestuur informeert en voorstellen doet, in functie van de beslissingen en de timing van de federale overheid.

christophe coffyn zei:

Mogen we onze bibliotheek open doen als het lokaal bestuur beslist dat dit haalbaar en wenselijk is ?

ok.

In de oorspronkelijke nota staat :

De bibliotheken worden beschouwd als openbare dienstverlening en moeten gegarandeerd openblijven met afhaalfunctie en mits inachtneming van de social distancing maatregelen. De gouverneurs dienen toe te zien op het feit dat deze dienstverlening gegarandeerd blijft.

En als de premier zegt dat cultuur belangrijk is en ze laten de bibliotheek voorlopig niet open gaan dan concludeer ik dat ze de afhaalfunctie de enige taak vinden van de bibliotheek.

De meeste bibliotheken hebben al heel wat stappen ondernomen om te kunnen open doen rekening houdend met de verschillende social distancing maatregelen.

Nu we eens als laagdrempelige cultuuraanbieder kunnen worden uitgespeeld wordt de drempel spijtig genoeg heel hoog gelegd. We kunnen met onze bibliotheek de mensen nochtans een aanbod van 'blijf in je kot' alternatieven aanbieden.

Musea kunnen hun collectie nog digitaal aanbieden aan de mensen, wij zijn nu eenmaal voor een groot deel aangewezen op onze fysieke collectie.

We kunnen inderdaad niet financieel verlieslatend zijn zoals de horeca of de winkels, ik begrijp dat maar al te goed, maar de terugslag die we zullen voelen als sector, daar ben ik bevreesd voor.

teleurgesteld en in de kou gelaten,

Christophe Coffyn

bibliothecaris

Je moet het wellicht allemaal zo ver niet zoeken. De beslissing om nu met een aantal dingen te wachten is ingegeven door een epidemiologisch advies. En eigenlijk doordat de eerste fases (tegen het eerdere advies van de GEES in) door de Veiligheidsraad zo dicht na elkaar zijn gezet. 

Fase 1a op 4 mei, fase 1b op 11 mei, fase 2 op 18 mei, fase 3 ten vroegste 8 juni. De fases 1a, 1b en 2 zitten telkens maar op een week van elkaar. Dat is minder dan de gemiddelde incubatietijd van ca. 2 weken. Door de fases zo kort op elkaar te plaatsen, is er dus niet voldoende tijd om te monitoren wat de effecten van de versoepelingen zijn. De epidemiologen hadden daar al eerder voor gewaarschuwd.

Met de beslissing van de Veiligheidraad van gisteren heeft men dus een compromis bereikt. Men heeft voor Fase 2 nog enkele versoepelingen voorzien, nl. deze die in de presentatie van de beruchte persconferentie van 24 april werden genoemd (bibliotheken stonden daarin niet vermeld, musea wel). En alle andere versoepelingen m.b.t. cultuur zullen er nu ten vroegste op 8 juni komen, en na advies van de GEES.

De VVBAD heeft haar voorstel van fasering (dat ook in de gids staat) overgemaakt aan de federale overheid en daar is het positief ontvangen. Voorzitter Erika Vlieghe van de GEES heeft al eerder in interviews te verstaan gegeven dat ze eigenlijk blij zijn met voorstellen van de sectoren zelf. Dus ik denk dat men er nu alleen nog wat datums moet op plakken. En dat hangt af van de spreiding van de fases, zoals ik hiervoor schreef.christophe coffyn zei:

En als de premier zegt dat cultuur belangrijk is en ze laten de bibliotheek voorlopig niet open gaan dan concludeer ik dat ze de afhaalfunctie de enige taak vinden van de bibliotheek.

De meeste bibliotheken hebben al heel wat stappen ondernomen om te kunnen open doen rekening houdend met de verschillende social distancing maatregelen.

Nu we eens als laagdrempelige cultuuraanbieder kunnen worden uitgespeeld wordt de drempel spijtig genoeg heel hoog gelegd. We kunnen met onze bibliotheek de mensen nochtans een aanbod van 'blijf in je kot' alternatieven aanbieden.

Musea kunnen hun collectie nog digitaal aanbieden aan de mensen, wij zijn nu eenmaal voor een groot deel aangewezen op onze fysieke collectie.

We kunnen inderdaad niet financieel verlieslatend zijn zoals de horeca of de winkels, ik begrijp dat maar al te goed, maar de terugslag die we zullen voelen als sector, daar ben ik bevreesd voor.

teleurgesteld en in de kou gelaten,

Christophe Coffyn

bibliothecaris

RSS

© 2022   Gemaakt door Kenniskantoor.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden