Ik heb een slecht gevoel bij de nieuwe e-boekendienst voor de Vlaamse bibliotheken. Een nieuwe poging om het uitleen- en aankoopsysteem voor gedrukte werken te copiëren naar een digitaal systeem.

Ik heb zelf al een paar boeken geschreven en het digitaal publiceren van een boek kost maar een fractie van het gedrukte exemplaar. De promotie loopt gewoon mee met de gedrukte versie en er komt geen drukkerij en transport (de grootste kosten) aan te pas. Het is wraakroepend hoe men in Vlaanderen misbruik maakt van de onwetendheid van de kopers om grof geld te verdienen met e-boeken.

Maar dit is een opmerking terzijde.

Dit prijsmodel is enerzijds veel te duur voor de bibliotheken (die moeten besparen op de collectiebudgettten) en bouwt anderzijds alweer veel te veel drempels in voor de leners.

Dit systeem gaat alweer niet werken.

Ik stel (vrijblijvend) voor om als gezamenlijke bibliotheeksector NIET in te gaan op deze e-boekendienst, waar trouwens alleen de boekhandels beter van worden.

Weergaven: 1127

Berichten in deze discussie

Ik heb de vragenlijst even bekeken en er wordt maar 1 criterium bevraagd. Ontbreken volgens mij: de zichtbaarheid op de catalogus (is het weer niet verstopt achter 'mijn bibliotheek') en worden er boeken jonger dan 6 maanden aangeboden? Voor ons is het de combinatie van die 3 factoren die zullen maken of we geïnteresseerd zijn om in te stappen. Maar daarnaast is het wel heel erg duur voor ons, zelfs de goedkoopste variant. Nu kopen wij zelf e-boeken aan, en we besteden niet eens een derde van dat bedrag eraan. Het enige nadeel dat we nu ondervinden is dat ze niet automatisch te downloaden zijn van onze website.

Dag Kathleen,

zoals op de webpagina vermeld staat: de e-boeken worden geïntegreerd in de catalogus, en er wordt voor de collectie ook onderhandeld over actuele boeken jonger dan 6 maand.

Kathleen Dubois zei:

Ik heb de vragenlijst even bekeken en er wordt maar 1 criterium bevraagd. Ontbreken volgens mij: de zichtbaarheid op de catalogus (is het weer niet verstopt achter 'mijn bibliotheek') en worden er boeken jonger dan 6 maanden aangeboden? Voor ons is het de combinatie van die 3 factoren die zullen maken of we geïnteresseerd zijn om in te stappen. Maar daarnaast is het wel heel erg duur voor ons, zelfs de goedkoopste variant. Nu kopen wij zelf e-boeken aan, en we besteden niet eens een derde van dat bedrag eraan. Het enige nadeel dat we nu ondervinden is dat ze niet automatisch te downloaden zijn van onze website.

Er zitten inderdaad wel wat haken en ogen aan dit prijsmodel. Toch denk ik dat wij als bibliotheek op dit moment moeten kiezen om hierop in te tekenen. Als na aanslepende onderhandelingen alleen dit mogelijk is, zijn er 2 opties: je vindt het te weinig en te duur of je geeft het een kans. In het eerste geval denk ik dat de bibliotheken dan de grote verliezer worden, want het is een trein die we dan blijven missen en op de duur prijzen we onszelf zo hopeloos uit de markt. Wij lenen nu al enkele jaren e-boeken uit op onze eigen e-readers. Dit is eigenlijk een duur en weinig efficiënt gegeven als je alles bij elkaar neemt: wij hebben een collectie van een 1000-tal e-boeken en 28 e-readers. Dat wil zeggen dat op gelijk welk moment slechts 28 leners kunnen beschikken over die grote collectie van e-boeken. Er is altijd meer vraag naar e-readers dan we kunnen beantwoorden, en mensen blijven aan ons vragen om ook op hun toestellen te kunnen lenen. Dan denk ik dat met een systeem waarbij elke lener op elk moment 3 e-boeken kan lenen, we veel meer mensen zullen kunnen bedienen en vertrouwd maken met het e-lezen. Wij zullen dus zeker intekenen en ik hoop dat veel bibliotheken dat ook zullen doen.

Als lid van de werkgroep e-boeken heb ik twee jaar constructief meegewerkt aan wat is uitgemond in dit voorstel. Lange tijd zag het er nog iets of wat hoopgevend uit, tot onlangs het prijsmodel eindelijk concreet werd gemaakt door de twee kandidaten.

Het leek me aanvankelijk niet erg zinvol of wenselijk om in het openbaar oppositie te gaan voeren tegen het onhaalbare voorstel, aangezien de details in deze fase niet openbaar gemaakt mogen worden. De belangrijkste details zijn immers gunningscriteria en bijgevolg het voorwerp van concurrentie tussen de kandidaten.

Al bij al bleek het echter ook in algemene termen niet zo moeilijk om het voorstel definitief te begraven. Niet dat daar nood aan was: dit voorstel is binnen onze budgettaire context perfect in staat om zichzelf te begraven.

Belangrijker is om in deze trieste tijd hoop te geven aan een sector die alweer voor een valse “Het is deze rotzooi of het is helemaal niets”-keuze gesteld wordt in de eindeloze e-boekensoap onder regie van de uitgevers. Het verwerpen van dit onhaalbaar en onwenselijk voorstel is geen eindpunt, maar het begin van de toekomst van digitaal lenen.

Vandaar deze 10 redenen om kort een zelf te bedenken variant op de literaire quote “Go take a flying fuck at the moon!” te mompelen en door te gaan met je leven.

Met alle goede wil van de wereld... Ik keek zo uit naar het e-boekenplatform, en was bereid om een extra financiële inspanning te doen, maar dit kan ik echt niet betalen. En als ik Tims 10 redenen lees, wil ik het zelf niet eens. 

Beseffen de uitgevers dat ze hun belangrijkste potentiële partner zo tegen zich opzetten?

Wat kunnen doen, wie kunnen we inschakelen om hen tot rede te brengen? De geschreven pers? 

Ik heb bij het voorstel van Cultuurconnect enkele inhoudelijke vragen :

Omvat het prijsmodel in punt 24 alles wat wij moeten betalen voor de e-boekendienst ? Wat bv. in punt  8 staat over aankoop van nieuwe licenties als het aantal uitleningen overschreden wordt, heeft voor ons als bibliotheek geen gevolgen ?

In punt 12 wordt gesproken over het single-use principe : betekent dat een e-boek slechts door een lener tegelijk gelezen kan worden in Vlaanderen of geldt dat SU-principe per deelnemende bibliotheek ?

Mogen deze e-boeken ook op de persoonlijke reader van de lener geplaatst worden ?

Mogen we als bibliotheek een leengeld vragen voor e-boeken of zal dit niet toegestaan zijn binnen deze overeenkomst ?

 Dag Geert,

Hieronder antwoorden op je vragen.

Omvat het prijsmodel in punt 24 alles wat wij moeten betalen voor de e-boekendienst ? Wat bv. in punt  8 staat over aankoop van nieuwe licenties als het aantal uitleningen overschreden wordt, heeft voor ons als bibliotheek geen gevolgen ?

Je verwijzing naar punten kan ik niet volgen, maar alvast deze poging tot antwoord. De prijzen omvatten alle kosten voor de bib inclusief het heraankopen van licenties/exemplaren in de loop van 6 jaar exploitatie van de dienst. 

In punt 12 wordt gesproken over het single-use principe : betekent dat een e-boek slechts door een lener tegelijk gelezen kan worden in Vlaanderen of geldt dat SU-principe per deelnemende bibliotheek ?

Dat principe geldt op Vlaams niveau omdat het gaat over 1 gemeenschappelijke collectie die wordt aangeboden aan alle leden van de deelnemende bibliotheken. Vandaar dat er van de meeste titels onmiddellijk meerdere exemplaren zullen worden aangekocht. Bij het berekenen van het aantal exemplaren dat dan nodig is vonden we inspiratie in het collectiebeleid van een aantal grotere steden.

Mogen deze e-boeken ook op de persoonlijke reader van de lener geplaatst worden ?

Uiteraard is het de bedoeling dat alle e-boeken op toestellen van de lener geplaatst kunnen worden. Zowel computers, smartphones als e-readers.

Mogen we als bibliotheek een leengeld vragen voor e-boeken of zal dit niet toegestaan zijn binnen deze overeenkomst ?

De bibliotheken zijn volledig vrij om al dan niet leengeld te vragen of op andere manier (een deel van) de kosten door te rekenen aan hun leden.Geert Puype zei:

Ik heb bij het voorstel van Cultuurconnect enkele inhoudelijke vragen :

Omvat het prijsmodel in punt 24 alles wat wij moeten betalen voor de e-boekendienst ? Wat bv. in punt  8 staat over aankoop van nieuwe licenties als het aantal uitleningen overschreden wordt, heeft voor ons als bibliotheek geen gevolgen ?

In punt 12 wordt gesproken over het single-use principe : betekent dat een e-boek slechts door een lener tegelijk gelezen kan worden in Vlaanderen of geldt dat SU-principe per deelnemende bibliotheek ?

Mogen deze e-boeken ook op de persoonlijke reader van de lener geplaatst worden ?

Mogen we als bibliotheek een leengeld vragen voor e-boeken of zal dit niet toegestaan zijn binnen deze overeenkomst ?

Collega's, via de bevraging ontvingen we een aantal vragen die ook anderen kunnen interesseren, samen met de antwoorden uiteraard.

We hebben nog een aantal vragen: Hoe zit het met onze financiële bijdrage in geval van niet functioneren van het e-boekenplatform (cfr. website)? Werkt het e-boekenplatform zowel voor e-readers als tablets als smartphones? Jullie starten met 3500 titels, maar over hoeveel exemplaren spreken we dan (aangezien er gekozen wordt voor het single use model)? Wordt het e-boekenplatform geïntegreerd in het BMS, zo ja werkt het dan met alle BMS'en of enkel met WISE? 

Indien de e-boekendienst technisch niet goed werkt verhalen we de kosten en schade op de leverancier.  

De dienst werkt zowel voor e-readers, smartphones, tablets als computers.

Om het aantal exemplaren te bepalen baseren we ons op de aankooppraktijk voor de papieren collectie van een aantal grote steden: aantal exemplaren per lid van de bib, en dat voor 4 verschillende categorieën van titels (populair, minder populair etc). Die aantallen zetten we dan om naar een aantal exemplaren van e-boeken die we moeten kopen, rekening houdend met het aantal potentiële e-lezers in Vlaanderen, en het aantal leden van de bibliotheken die intekenen. 

Daarnaast willen we snel inspelen op de uitleenpraktijk en het aantal exemplaren afstemmen op het aantal reserveringen voor een boek, rekening houdend met de beschikbare budgetten.

De gebruiker zal binnen het systeem zowel boeken kunnen kiezen, lenen en lezen. Wie de app gebruikt zal die in principe nooit moeten verlaten. Daarnaast voorzien we een koppeling tussen de websites en het systeem zodat er vanuit de bibliotheekcatalogi verwezen wordt naar de e-boeken. Er is dus geen relatie nodig tussen de e-boekendienst en het of een bibliotheeksysteem. 

Na feedback die we ontvingen toch een nuancering bij onderstaande vraag en antwoord. Als men instapt in de e-boekendienst zal een bibliotheek geen verplichting opgelegd krijgen om de bibliotheekleden een vergoeding te vragen (zoals in het vorige project, of zoals in Nederland). Maar er zal ook geen verbod zijn om dit te doen. 

Maar, indien men zijn bibliotheekleden een vergoeding wil vragen is het aan de bibliotheek om dat te organiseren. Het is niet mogelijk om binnen de e-boekendienst de bibliotheekleden een specifieke betaling te laten verrichten voor toegang tot de dienst of per ontlening die men doet.

Jan Braeckman zei:

Mogen we als bibliotheek een leengeld vragen voor e-boeken of zal dit niet toegestaan zijn binnen deze overeenkomst ?

De bibliotheken zijn volledig vrij om al dan niet leengeld te vragen of op andere manier (een deel van) de kosten door te rekenen aan hun leden.

RSS

© 2024   Gemaakt door Kenniskantoor.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden