Hallo,

De start van het nieuwe schooljaar betekent ook de start van de klasbezoeken in de bib waarbij de leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs vers leesvoer inslaan.

Om onze klasbezoeken coronaproof te maken. stellen we een kort protocol op. Dit protocol communiceren we aan de scholen zodat duidelijkheid bestaat over de coronamaatregelen in de bib.

In onze ruime bib komen 2 klassen vaak tegelijk om boeken uit te lenen, bv. het 1ste en 6de leerjaar van school A of de 2 vijfdes van school B.

Voorlopig hebben wij bepaald dat dit nog steeds mogelijk is. Wat niet kan, is dat 2 klassen uit 2 verschillende scholen tegelijk in de bib zijn.

Op dinsdagvoormiddag is de bib open. Normaal is het dan heel rustig en daarom kwamen er in het verleden soms ook klassen naar de bib. Wij vragen ons af of dit nu nog kan. Er kunnen tijdens het klasbezoek immers andere lezers aanwezig zijn. Ik vind dit nergens zwart op wit terug, maar het kan natuurlijk aan mij liggen.

- Welke regels hanteren andere bibliotheken voor klasbezoeken in coronatijd?

- Kan een klasbezoek tijdens de reguliere openingsuren?

Bedankt voor jullie reactie, Tom, bib Asse.

Weergaven: 414

Berichten in deze discussie

Hieronder de afspraken die bib Heusden-Zolder gemaakt heeft ivm klasuitleningen:

 

- Leerkrachten mogen zelf kiezen wanneer ze komen – ze dienen wel onderling af te spreken wie wanneer komt (dus geen 2 of meer klassen tegelijkertijd) - er is maar 1 school die op klasuitlening komt

- Bij het binnenkomen dienen de kinderen de handen te ontsmetten.

- Ze moeten geen mandje nemen (mandje is bedoeld voor max. aantal bezoekers te kennen. (37 personen in onze bib, maar we houden geen rekening met de klasbezoeken)

- Het inleveren van boeken kan door de leerkracht aan de inlevergleuf die momenteel voorbehouden is voor het personeel

- Wanneer de kinderen een boekje hebben uitgekozen, brengen ze dit naar beneden en leggen dit op de inscanbalie

- De kinderen wachten vervolgens in de open ruimte tussen de krantenhoek/leeshoek en de uitgang – de leerkracht en/of een leerling kunnen de boeken inscannen (max. 2 personen)

Groetjes

Annick Goossens

Bib Heusden-Zolder

Dag Tom

Wij hanteren zo ongeveer dezelfde principes, nl we zorgen ervoor dat geen 2 verschillende scholen tegelijk in de bib aanwezig zijn. Binnen 1 school heb ik gevraagd aan de directies om er zelf voor te zorgen dat zij hun bubbels uit elkaar houden, bvb door voldoende tijd tussen 2 bubbels te voorzien.

Wat de openingsuren betreft. Wij hebben gezegd aan de scholen dat dit niet kan. Er is echter 1 school die enkel op donderdagnamiddag kan komen omdat zij hun klasbezoek combineren met zwemmen. Dan zijn we wel om 15u open en kan het zijn dat die school nog niet meteen weg is. We zullen dan een lint spannen en zo de jeugdbib afsluiten voor het gewone publiek (dat zal maximum voor een half uurtje zijn) en 2 van de 3 uitleentoestellen voorzien voor die school. De andere leners moeten dan het toestel nemen dat dichtst bij de volwassenen afdeling staat. In de praktijk is er niet zoveel volk op donderdag tussen 15u en 15.30u

Dag Tom

Ik denk dat dat allemaal wat afhangt van het aantal bezoekers dat tegelijk in je bib binnen mag en hoeveel bezoekers jullie nu in de bib zien.

In onze bibliotheek mogen maar 30 bezoekers tegelijk binnen. Daarom hebben wij besloten om de klasbezoeken buiten de openingsuren te organiseren in tijdsloten. We zorgen ervoor dat er minimaal 10 minuten tussen de bezoeken zitten zodat groepen elkaar niet kruisen.

Leerkrachten kunnen zelf hun klasbezoek inplannen op onze bibwebsite via een formulier. We hebben ook een pagina op onze site waarop alle afspraken staan i.v.m. de klasbezoeken. Onze regels kan je daar dus nalezen.

Succes ermee!

Elien

Bib Lede

Waar je wellicht al op kunt terugvallen zijn een aantal draaiboeken en protocollen van het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid en ook het nieuwe basisprotocol van de Vlaamse overheid voor de cultuursector. Beide werken met kleurcodes en gaan vanaf vandaag in.

Nuttige links vanuit onderwijs zijn alvast:

En het nieuwe basisprotocol voor de cultuursector op basis van kleurencodes:

De VVBAD maakt momenteel een vertaalslag van dit en andere protocollen naar de bibliotheeksector in een update van de sectorgids. Meer informatie volgt eerstdaags.

Volgens het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid zijn extra-murosactiviteiten en dus ook bibliotheekbezoeken toegestaan voor lagere scholen (leeftijd tot 12 jaar) bij startfase geel in het onderwijs. Voor het secundair onderwijs (leeftijd vanaf 12 jaar) en vanaf fase oranje zijn bibliotheekbezoeken niet toegestaan. Deze regels gelden ook voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Uiteraard volg je ook hier de richtlijnen van je plaatselijke overheid indien deze strenger zouden zijn.

Nog volgens het onderwijsprotocol van de Vlaamse overheid hoeven bij een bibliotheekbezoek leerlingen onder de 12 jaar binnen de klasbubbel de social distancing niet na te leven en moeten ze geen mondmasker dragen. Leerkrachten en begeleiders dragen wel een mondmasker en respecteren de afstandsregels tegenover andere volwassenen in de bibliotheek. Voorkom dat twee klasbubbels (van verschillende scholen) gelijktijdig aanwezig zijn in de bibliotheek.

Wanneer een bezoek aan de bibliotheek niet mogelijk is, kan er gewerkt worden met leveren of ophalen van boekenpakketten.

Met vriendelijke groet

Patrick Vanhoucke

Hallo

Hieronder onze afspraken:

Specifiek voor rondleidingen en klasbezoeken: Deze zijn vanaf september ook opnieuw mogelijk in de hoofd- en jeugdbibliotheek. Naast alle coronaregels die via het onderwijsprotocol gelden, dien je rekening te houden met volgende zaken:

·       Rondleidingen en klasbezoeken kunnen enkel op afspraak. Een aanvraag kan je online indienen.

·       Maximum 1 klas/bubbel tegelijk in het gebouw.

o   Sommige scholen moeten met meerdere klassen komen omwille van transportredenen. Bij 2 klassen wacht er 1 klas buiten bij goed weer, bij slecht weer voorzien we een plek binnen.

o   De medewerker van de bibliotheek  zal jullie zoveel mogelijk opwachten op het afgesproken uur. Ben je wat vroeger, dan dient de leerkracht zich aan te melden aan de onthaalbalie terwijl de klas buiten wacht (als dat kan onder begeleiding).

·       We voorzien een alternatieve circulatie voor klassen, zodat we als groep zo weinig mogelijk in contact komen met de andere bibliotheekbezoekers

·       Een rondleiding is beperkt tot de (jeugd)bibliotheek naar gelang de aanvraag en wordt naar gelang de drukte in het gebouw eventueel beperkt tot de specifieke collectie.

Sofie

Jeugdbib Mechelen

Dag Tom,

In Kruisem komen alle klassen van de lagere scholen al jaren op afspraak, per klas. Wij groeperen elke school in een sessie:

  • school A op maandag en sowieso elke klas apart op het afgesproken uur
  • school B op dinsdagvoormiddag...

Coronaproof benadrukten we deze afspraken voor alle scholen. Als er twee klassen elkaar zouden kruisen moet er een klas wachten. In Kruishoutem kan dat in de foyer, in Zingem zal dat - helaas - buiten zijn. Aan die scholen is al gevraagd om meer tijd tussen elk klasbezoek te plannen. 

Tijdens de uitleenuren komen er nooit klassen, zo vermijden we frustratie bij onze andere leners en leerkrachten.

Wij starten ook rondleidingen op verzoek van de leerkracht en op een tijdstip dat er geen andere leners aanwezig zijn.

Duimen voor een gezonde samenwerking en veel succes.

 

Vriendelijke groeten,

Carine

RSS

© 2020   Gemaakt door Kenniskantoor.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden