Beste collega's,

 

de bibliotheekmedewerkers in Sint-Gillis-Waas werken volgens een vast uurrooster. Er is echter wel een tikklok in de bibliotheek. Ik ben nu op zoek naar verschillende systemen om in de bibliotheek met glijdende uren te werken. Met de bijzondere uurroosters is dit niet vergelijkbaar met andere administratieve diensten. Wie werkt volgens een goed en praktisch systeem?

Een voordeel van een vast uurrooster is dat er nu verlof of overuren bijvoorbeeld per uur genomen kunnen worden (terwijl dit op het gemeentehuis slechts met halve dagen kan).

 

De vraag is al eerder gesteld op kenniskantoor denk ik, maar ik vind deze niet direct terug...

Alvast bedankt voor de info.

Weergaven: 1323

Berichten in deze discussie

Bib Lokeren werkt met een gecombineerd systeem van glijdende 'en vaste werktijden, dacht ik ...

Beste collega,

wij werken ook met tikklok en nemen ons verlof in uren. Elk personeelslid heeft in overleg in de bib zijn urenpakket kunnen samenstallen dat we "basisschema" noemen. Hier zitten de vaste uitleendiensten die dat personeelslid continu doet bv. 1 donderdagavond.

Dit basisschema is wel nodig om bv. in geval van verlof / ziekte e.d. te kunnen bepalen om hoeveel uur het gaat.

Als je op een donderdag een schema hebt van bv. 9-12.30 en 17-20u.(balie) dan kan je bv. komen werken van 8 tot 11.30 en van 16u. tot 20.  Kom je in de namiddag (bv. vervanging van iemand anders) en de avond, dan moet je wel op de voormiddag bv. 1 u. overuur aanduiden, wat je diezelfde dag in de namiddag dan ook ruimschoots inhaalt...

 

Op het gemeentehuis werkt men met vaste stamtijden, en moet men dus in halve dagen verlof nemen....Maar zij moeten dan ook nooit zo vlot switchen en vervangen als in de bib.....:-)

 

Steven Duyck

Bib Westerlo

Simpel.

Laat in je systeem (bvb. bij ons GPS) de stamtijden van 8 uur 's morgens tot 19 uur (of 20 uur, als jullie zo laat open zijn) lopen, alles wat daarbinnen wordt gepresteerd, valt dan onder glijuren, dan moet je ook niets gaan aanvragen bij vervanging en zo, een uurtje hier, een uurtje daar.  Alles valt dan binnen die periodes en je ziet waar je glijuren over of te kort hebt.

Bij ons lopen de glijtijden van 's morgens tot 's avonds na het laatste openingsuur. Binnen die uren kan iedereen glijden. Verlof en overuren worden in halve dagen opgenomen. Een half uur, uur, ... langer of korter werken gaat via het glijsaldo. Iedereen heeft per dag een dagrooster met een aantal te presteren uren, maar kan daar in principe altijd van afwijken. De meesten werken wel volgens een min of meer vast schema. Daarnaast is er natuurlijk ook een vaste balieplanning. Het glijsaldo wordt op het eind van elke maand automatisch afgetopt tot maximaal 8 uur en bij een tekort van meer dan 5 uur komt er een melding. Het voordeel van dit systeem is dat het heel flexibel is voor iedereen. Het nadeel is dat je zonder stamtijden in principe minder zekerheid hebt over wie wanneer aanwezig zal zijn, al valt dit in de praktijk eigenlijk wel goed mee.

Ook bij ons werd er enkele jaren geleden een tijdsregistratiesysteem ingevoerd.  Ik heb toen gepleit voor een open rooster, waarbij alle medewerkers op elk moment kunnen in- of uittikken.  Alle gewerkte uren worden geregistreerd aan 100%, met uitzondering van zondag (200%), waarop we niet open zijn. 

In de praktijk betekent dit systeem dat iemand die voltijds werkt elke dag zogezegd 38/6 uren (ma-za) moet presteren.  Doet hij er meer, dan kan dit later opgenomen worden vanuit de balans.  Doet hij er minder of werkt hij die dag niet, dan gaat de balans naar omlaag.  Een (te) negatieve balans wordt aangevuld met vakantieuren.

In theorie kunnen overtollige balans-uren ook worden uitbetaald als overuren, maar in de praktijk heeft hier tot dusver niemand hiervan gebruik gemaakt.  Naar verluid zou dit fiscaal niet zo interessant zijn... 

Naast het (vrije) tijdsregistratiesysteem houden we ook strikte uurroosters bij met baliegerelateerde taken.  Ik heb destijds geargumenteerd dat we als dienst veel flexibiliteit vragen van onze mensen en dat we hen dan ook veel flexibiliteit moeten kunnen bieden.  Bij ons werkt dit systeem prima en in de loop der jaren is men het ook gaan toepassen in het containerpark en het zwembad.  Het containerpark is ondertussen niet langer een gemeentelijke dienst en in het zwembad bleek het minder vlot te werken, waardoor zij ondertussen terug met vaste roosters met stamtijden werken.Tim Lerno zei:

Ook bij ons werd er enkele jaren geleden een tijdsregistratiesysteem ingevoerd.  Ik heb toen gepleit voor een open rooster, waarbij alle medewerkers op elk moment kunnen in- of uittikken.  Alle gewerkte uren worden geregistreerd aan 100%, met uitzondering van zondag (200%), waarop we niet open zijn. 

In de praktijk betekent dit systeem dat iemand die voltijds werkt elke dag zogezegd 38/6 uren (ma-za) moet presteren.  Doet hij er meer, dan kan dit later opgenomen worden vanuit de balans.  Doet hij er minder of werkt hij die dag niet, dan gaat de balans naar omlaag.  Een (te) negatieve balans wordt aangevuld met vakantieuren.

In theorie kunnen overtollige balans-uren ook worden uitbetaald als overuren, maar in de praktijk heeft hier tot dusver niemand hiervan gebruik gemaakt.  Naar verluid zou dit fiscaal niet zo interessant zijn... 

Naast het (vrije) tijdsregistratiesysteem houden we ook strikte uurroosters bij met baliegerelateerde taken.  Ik heb destijds geargumenteerd dat we als dienst veel flexibiliteit vragen van onze mensen en dat we hen dan ook veel flexibiliteit moeten kunnen bieden.  Bij ons werkt dit systeem prima en in de loop der jaren is men het ook gaan toepassen in het containerpark en het zwembad.  Het containerpark is ondertussen niet langer een gemeentelijke dienst en in het zwembad bleek het minder vlot te werken, waardoor zij ondertussen terug met vaste roosters met stamtijden werken.August Vranken zei:

Beste,

 

dit lijkt mij een interessant idee. Echter, ik weet natuurlijk niets over de interne werking van jullie bibliotheek. Openingstijden, aantal deeltijds en/of voltijds werkende collega's, werk(taak)verdeling enzovoort. Je mag mij toch eens wat meer informatie mailen (inclusief een werkschema). Vooral je opmerking 'Doet hij er minder of werkt hij die dag niet, dan gaat de balans naar omlaag.  Een (te) negatieve balans wordt aangevuld met vakantieuren.' doet mij een beetje de wenkbrauwen fronsen.

Tim Lerno zei:

Ook bij ons werd er enkele jaren geleden een tijdsregistratiesysteem ingevoerd.  Ik heb toen gepleit voor een open rooster, waarbij alle medewerkers op elk moment kunnen in- of uittikken.  Alle gewerkte uren worden geregistreerd aan 100%, met uitzondering van zondag (200%), waarop we niet open zijn. 

In de praktijk betekent dit systeem dat iemand die voltijds werkt elke dag zogezegd 38/6 uren (ma-za) moet presteren.  Doet hij er meer, dan kan dit later opgenomen worden vanuit de balans.  Doet hij er minder of werkt hij die dag niet, dan gaat de balans naar omlaag.  Een (te) negatieve balans wordt aangevuld met vakantieuren.

In theorie kunnen overtollige balans-uren ook worden uitbetaald als overuren, maar in de praktijk heeft hier tot dusver niemand hiervan gebruik gemaakt.  Naar verluid zou dit fiscaal niet zo interessant zijn... 

Naast het (vrije) tijdsregistratiesysteem houden we ook strikte uurroosters bij met baliegerelateerde taken.  Ik heb destijds geargumenteerd dat we als dienst veel flexibiliteit vragen van onze mensen en dat we hen dan ook veel flexibiliteit moeten kunnen bieden.  Bij ons werkt dit systeem prima en in de loop der jaren is men het ook gaan toepassen in het containerpark en het zwembad.  Het containerpark is ondertussen niet langer een gemeentelijke dienst en in het zwembad bleek het minder vlot te werken, waardoor zij ondertussen terug met vaste roosters met stamtijden werken.

Beste August,

Met  'Doet hij er minder of werkt hij die dag niet, dan gaat de balans naar omlaag.  Een (te) negatieve balans wordt aangevuld met vakantieuren.' bedoel ik het volgende:


Er zijn 2 'potjes' met verlof: de officiële verlofuren en het opgespaarde potje balansuren (overuren).  Om te vermijden dat medewerkers hun overuren blijven opsparen moeten ze de balans 4 keer per jaar op nul brengen.  Wanneer iemand een dagje thuis blijft, dan gaat dit ofwel van zijn vakantieuren (vakantie - & balans +), ofwel van zijn balansuren (vakantie = & balans -).  Medewerkers kunnen niet in de min gaan met vakantieuren (op is op), maar wel met balansuren, zolang ze nog voldoende vakantieuren hebben om dit te compenseren.  Het tijdsregistratiesysteem start immers op '0' en trekt hiervan elke werkdag automatisch het gemiddeld aantal te presteren uren af (bv. 38/6).  Het aantal werkelijk gepresteerde uren en minuten wordt hierbij opgeteld.  Het is geen enkel probleem wanneer iemand eventjes licht onder nul duikt in de balans en dit enkele dagen later aanzuivert met een langere werkdag (bv. incl. avonduitleen).  Wanneer we echter vaststellen dat een medewerker een te groot negatief saldo heeft opgebouwd, dan gebruiken we zijn verlofuren om de balans terug richting nul te brengen.  In de praktijk komen we echter meer (te) positieve balansuren tegen dan (te) negatieve. 

Bib Londerzeel is elke weekdag open van 13:30 tot 19u en zaterdag van 9u tot 13u.  Daarnaast hebben we ook nog een filiaal dat op maandagavond en zaterdagvoormiddag open is.  Zes medewerkers werken deeltijds.  Ik ben de enige die voltijds werkt.

Het werkschema met de baliegerelateerde taken bestaat uit 3 personen van 13:30u tot 17u, waarvan er 2 tot 19u blijven + 1 persoon voor het filiaal, wanneer dit open is.  We hebben nog geen zelfuitleen, maar daar zou dit jaar verandering in komen.  Daarnaast maken we ook gebruik van een aanwezigheidslijst, waarop  iedereen (ook) de (overige) uren die hij per week zal presteren invult.    

RSS

© 2017   Gemaakt door Kenniskantoor.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden