Dag collega's

Tot nu toe leenden we e-boeken enkel uit op één van de e-readers van de Bib zelf. Het voordeel daarvan is dat de toestellen allemaal dezelfde zijn en op dezelfde manier werken. We gebruiken voor 99% van alle e-boeken Calibre als overzet-programma. We hebben alleen ervaring met Kobo's.

Ik weet dat er al vele bibliotheken werken met de e-readers van de klanten zelf, waar dan de e-boeken van de bib worden opgezet.

Hoe gaan jullie te werk:

- hebben alle modellen van e-reader dezelfde soort kabel om te connecteren met de pc? USB kabel met een micro USB uitgang voor de e-reader? Of zijn hier verschillen in tussen verschillende merken e-reader?

- werken alle merken e-readers op dezelfde manier om e-boeken op - en af te halen, zodat alle baliemedewerkers dit probleemloos kunnen? Kan dit bvb in Calibre?

- hoe ziet jullie uitleenreglement voor de e-boeken eruit? Welke boetetarieven hanteren jullie? Staan jullie toe om te verlengen?

- wat als een klant vertelt dat zijn e-reader gecrasht/gestolen/... is? E-boeken die op dat moment uitgeleend waren worden aangerekend of schelden jullie deze kosten kwijt?

-zijn er bibliotheken die ook e-boeken uitlenen op tablets? Er bestaan apps om epub bestanden te kunnen lezen op tablets, maar dan wordt het uitlenen misschien wel ingewikkelder?

Alvast bedankt!

Groetjes uit Kortenberg

Ellen Verstraeten

Weergaven: 323

Berichten in deze discussie

Belangrijk hierbij is ook rekening te houden met het arrest van 10 november 2016 van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

In zijn arrest stelt het Hof onder andere voor wat betreft de uitlening van e-boeken door openbare bibliotheken:

"dat het begrip 'uitlening' [...] mede de uitlening omvat van een digitale kopie van een boek waarbij deze kopie op de server van een openbare bibliotheek wordt geplaatst en het mogelijk wordt gemaakt dat een gebruiker die kopie door middel van downloaden op zijn eigen computer reproduceert, zodanig dat tijdens de uitleenperiode slechts één kopie kan worden gedownload en de door deze gebruiker gedownloade kopie na afloop van die periode door hem niet meer kan worden gebruikt."

Met andere woorden, als de bibliotheek toestaat dat gebruikers e-boeken die de bibliotheek aanbiedt leest op de eigen e-reader van de gebruiker, dan moet de bibliotheek (1) het principe van "one copy, one user" garanderen (een e-boek mag dus maar zo veel keer simultaan worden uitgeleend als de bibliotheek er exemplaren = digitale bestanden van heeft aangeschaft) en (2) dat het e-boek na afloop van de uitleentermijn niet verder gebruikt kan worden.

Het arrest van het Hof is gebaseerd op het idee dat een e-boek als equivalent van een papieren boek wordt beschouwd. En als een bibliotheek een papieren boek uitleent, kan ze gelijktijdig maar zoveel exemplaren uitlenen als ze in de collectie heeft, en bovendien wordt de gebruiker geacht na afloop van de uitleentermijn het boek weer in te leveren.

Meer informatie in:

Het is met name om die twee principes uit het arrest van het Hof te kunnen garanderen, dat er natuurlijk zo snel mogelijk een overkoepelende Vlaamse e-boekendienst zou moeten komen, waarop bibliotheken kunnen intekenen. Cultuurconnect is hiermee bezig. Na een aantal proef- en pilootprojecten werd de aanbestedingsprocedure eind april van dit jaar gestart. Cultuurconnect mikt op een gunning in oktober of november 2018.

Dag Ellen,

Bij ons heeft het uitlenen van e-boeken op de eigen e-reader groeiend succes. Klanten maken eerst op één van onze toestellen kennis met het e-readen en willen dan een eigen toestel. Wij kunnen geen groot aantal e-readers aankopen en zijn dus heel blij met deze evolutie.

Op onze website vind je de regels: https://bibhoeilaart.wordpress.com/e-boeken/. Behalve het laten ondertekenen van een extra reglementje bij de eerste uitlening (om in orde te zijn met de wetgeving waarover Patrick Vanhoucke het heeft), proberen we om zoveel mogelijk de gewone uitleenvoorwaarden te hanteren. Da's het makkelijkst.Ik zie trouwens geen reden om aparte uitleenvoorwaarden te gaan hanteren. We willen het e-readen alleen maar stimuleren. En als we volgend jaar op een aantrekkelijk aanbod van Cultuurconnect kunnen intekenen, zou het uitlenen van e-boeken wel eens snel kunnen toenemen.

Qua kabels hebben we nog geen problemen gehad. Dat lukt in 95% van de gevallen. Enkel bij de hele oude Sony's soms niet, maar die hebben we nog bijna niet gekregen. En in dat geval vragen we de klant om met de eigen kabel terug te komen.

De meeste toestellen die de klanten aanbieden, zijn van Kobo en Tolino. Daar zijn zelden problemen mee, tenzij ze al sinds jaren niet meer ge-üpdate zijn. Dat moet de klant dan ook eerst in orde brengen. Heel soms gebeurt het dat Calibre het toestel niet "vindt". Dan moeten we de epub-bestandjes in de browser gaan zoeken en overzetten. Aan de balie ligt een handleidingetje voor de medewerkers dat ze in dit geval kunnen volgen. 

Succes ermee,

Annemie Pijcke - Bib Hoeilaart

Dag Annemie,

bedankt voor je reactie.

Zou je dat handleidingetje voor de medewerkers eens naar me willen doormailen?

ellen.verstraeten@kortenberg.be

Bedankt!

Annemie Pijcke zei:

Dag Ellen,

Bij ons heeft het uitlenen van e-boeken op de eigen e-reader groeiend succes. Klanten maken eerst op één van onze toestellen kennis met het e-readen en willen dan een eigen toestel. Wij kunnen geen groot aantal e-readers aankopen en zijn dus heel blij met deze evolutie.

Op onze website vind je de regels: https://bibhoeilaart.wordpress.com/e-boeken/. Behalve het laten ondertekenen van een extra reglementje bij de eerste uitlening (om in orde te zijn met de wetgeving waarover Patrick Vanhoucke het heeft), proberen we om zoveel mogelijk de gewone uitleenvoorwaarden te hanteren. Da's het makkelijkst.Ik zie trouwens geen reden om aparte uitleenvoorwaarden te gaan hanteren. We willen het e-readen alleen maar stimuleren. En als we volgend jaar op een aantrekkelijk aanbod van Cultuurconnect kunnen intekenen, zou het uitlenen van e-boeken wel eens snel kunnen toenemen.

Qua kabels hebben we nog geen problemen gehad. Dat lukt in 95% van de gevallen. Enkel bij de hele oude Sony's soms niet, maar die hebben we nog bijna niet gekregen. En in dat geval vragen we de klant om met de eigen kabel terug te komen.

De meeste toestellen die de klanten aanbieden, zijn van Kobo en Tolino. Daar zijn zelden problemen mee, tenzij ze al sinds jaren niet meer ge-üpdate zijn. Dat moet de klant dan ook eerst in orde brengen. Heel soms gebeurt het dat Calibre het toestel niet "vindt". Dan moeten we de epub-bestandjes in de browser gaan zoeken en overzetten. Aan de balie ligt een handleidingetje voor de medewerkers dat ze in dit geval kunnen volgen. 

Succes ermee,

Annemie Pijcke - Bib Hoeilaart

RSS

© 2019   Gemaakt door Kenniskantoor.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden