Op 18 mei 2019 is het Taalpunt Diest officieel gelanceerd tijdens het openingsfeest. Ik kan geen bijlage toevoegen, daarom hieronder het verslag ter info voor geïnteresseerde bibliotheken. 

OPENINGSFEEST TAALPUNT - BIBLIOTHEEK DIEST - 18/05/2019

 

Persuitnodiging

Openingsevent Taalpunt

 

Diest – Nu de fysieke Taalpunten vorm gekregen hebben en de populariteit van de Samenleesgroep toeneemt, lanceren we Taalpunt officieel!

 

Doel Taalpunt

In 2017 zijn de bibliotheek en de dienst diversiteit gestart met het project Taalpunt Nederlands met als doel het stimuleren van de Nederlandse taal in onze stad. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kende hiervoor een subsidie toe. 

Wat is het Taalpunt?

Het Taalpunt bestaat enerzijds uit een fysieke plaats in de bibliotheek waar de materialen rond taalontwikkeling gecentraliseerd zijn. Sinds de start werd de collectie van het Taalpunt systematisch uitgebouwd en voorziet inmiddels anderstaligen en taalzwakken van verschillende soorten materialen waaronder:

 • een specifiek aanbod van taalleermethoden Nederlands op verschillende niveaus en vanuit verschillende talen
 • werken over grammatica, spelling, stijl, (beeld)woordenboeken
 • fictieboeken, informatieve boeken en kranten in eenvoudige taal
 • luisterboeken
 • educatieve taalspellen
 • docentenmaterialen

Taalpunt Jeugd

Omdat bleek dat niet enkel volwassenen gebruik wilden maken van het Taalpunt maar er ook vraag was naar een specifiek aanbod voor kinderen en jongeren, werd er een ook een Taalpunt Jeugd opgestart in de bibliotheek. De materialen in deze afdeling bestaan onder andere uit:

 • prentenboeken 
 • meertalige (voor)leesboeken
 • oefenboeken
 • (beeld)woordenboeken
 • liedjesboeken met cd
 • fictieboeken in eenvoudige taal
 • educatieve taalspellen

 

Samenleesgroep

Naast het fysieke Taalpunt met het uitgebreide aanbod aan materialen, bestaat het Taalpunt anderzijds ook in de vorm van uitbreidingsactiviteiten. Hieronder verstaan wij de wekelijkse bijeenkomsten van de Samenleesgroep in de bibliotheek. Deze groep beoogt een laagdrempelige plaats te zijn voor anderstalige nieuwkomers, maar ook voor Nederlandstaligen die moeite hebben met lezen of schrijven. Zowel volwassenen als kinderen en jongeren zijn hier welkom om de Nederlandse taal te oefenen in een informele, niet-schoolse context. Het werken met taal is niet enkel doel maar ook middel om in een veilige psychologische ruimte meer tot persoonlijke ontwikkeling te komen, sociale vaardigheden te versterken, talent in te zetten, zelfvertrouwen te versterken. Deze werking draait vooralsnog volledig op vrijwilligers die zich wekelijks op zaterdagvoormiddag inzetten om dit te verwezenlijken. 

 

Je bent van harte welkom op ons openingsevent met volgend programma:

 

Wanneer?         Zaterdag 18 mei 2019 van 10 tot 12.30 uur
Waar?              Bibliotheek Diest

10 uur     – verwelkoming door stadsbestuur en Taalpuntcoördinatoren

10.30 uur – ontdekken van de Taalpuntmaterialen

11.30 uur – receptie

 

 

Communicatie

 • gerichte mailings naar partnerorganisaties vanuit de bib en de dienst Diversiteit
 • flyers persoonlijk (bibmedewerker of vrijwilliger) bezorgen aan partnerorganisaties: volwassenenonderwijs, opvangcentra, OCMW, scholen (OKAN-leerkrachten, zorgcoördinatoren), …
 • info op bibliotheekwebsite, Facebook evenement, Instagram, Twitter

 

Verloop

Alle volwassenen krijgen aan het onthaal een gekleurd etiket om op te kleven. Er zijn drie kleuren die zo gelijk mogelijk verdeeld worden onder de aanwezigen; deze vormen straks de drie groepen. Aantal deelnemers:

 • blauwe groep: 17
 • rode groep: 18
 • gele groep: 16
 • totaal: 51 deelnemers

De aanwezigen worden naar de leeszaal geleid.

Sprekers zijn: de burgemeester van de stad, de schepen van welzijn, de gedeputeerde van Vlaams-Brabant, een docente van Open School, en de Taalpuntverantwoordelijke van de bibliotheek. Men licht de werking en activiteiten van het Taalpunt en de Samenleesgroep toe, de vrijwilligers worden in de bloemetjes gezet, en de activiteiten van de voormiddag worden toegelicht.

De aanwezige kinderen worden na de verwelkoming uitgenodigd om spelletjes te spelen in het naastgelegen gebouw van de buitenschoolse kinderopvang.

De drie groepen volwassenen volgen een traject doorheen de bib. Er zijn drie korte activiteiten van elk 10 min. voorzien op drie verschillende locaties in de bibliotheek:

 • de Taalpuntverantwoordelijke geeft uitleg bij de collectie van het Taalpunt en de deelnemers kunnen in de materialen snuisteren
 • een vrijwilliger vertelt een Kamishibai verhaal als voorbeeld van een activiteit voor kinderen
 • een vrijwilliger speelt een taalspel met de deelnemers als voorbeeld van een activiteit voor volwassenen

Elke groep wordt begeleid door een vrijwilliger die de tijd in de gaten houdt en de groep naar de juiste locatie leidt. Alle vrijwilligers zijn herkenbaar door een naamkaartje met de Taalpunt logo’s.

Wanneer elke groep het hele traject heeft doorlopen, komen de deelnemers weer samen in de leeszaal. Er wordt muziek gemaakt en de receptie wordt geopend. Buiten zijn enkele tenten voorzien met tafels en stoelen waar de mensen kunnen eten.  

 

Een artikel met foto's vinden jullie hier: https://holahageland.net/2019/05/19/taalpunt-in-bib-diest-officieel...  

Met vriendelijke groeten

Elien - bib Diest

Weergaven: 108

Berichten in deze discussie

Mooi!

Ik zag de kracht van een samenleesgroep in bibliotheek Kielpark, voor deze reportage:

https://www.lezenvooriedereen.be/samenlezen-eenvoudige-boeken

RSS

© 2020   Gemaakt door Kenniskantoor.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden