Het Europese Hof van Justitie stelt in een bindend advies (10 november 2016) dat e-boeken ook vallen onder het leenrecht. Digitale boeken kunnen door de openbare bibliotheek ingezet worden naar analogie met het papieren boek. Een eerste lezing van het advies leert dat bibliotheken e-boeken kunnen uitlenen als ze rekening houden met het volgende:

  • aankopen van een digitaal exemplaar van een e-boek dat op de Europese markt is gebracht (dus geen e-boek uit de VS dat enkel daar uitgegeven is, noch, uiteraard, een illegale kopie)

  • 1 exemplaar wordt aan 1 lener per keer uitgeleend

  • na de uitleenperiode mag de gebruiker geen toegang meer hebben tot het digitale exemplaar. Het blijft dus belangrijk om met een goede leverancier te werken om dit te realiseren.

  • met uitgevers of boekhandel moeten er geen bijzondere afspraken gemaakt worden. Dus ook hier net zoals bij het papieren boek.

Daar staat tegenover dat uitgevers niet kunnen verhinderen dat een e-boek wordt uitgeleend. De uitlening wordt vergoed via het leenrecht.

De uitspraak van het Hof is een bindend advies over wat een e-uitlening is. Tegen het advies is geen beroep mogelijk. Het Hof deed de uitspraak als advies aan de Nederlandse rechtbank waar de Vereniging Openbare Bibliotheken een zaak had aangespannen.

Deze uitspraak heeft geen gevolgen voor bibliotheken die e-boeken uitlenen via een omweg: e-boeken op een toestel plaatsen en dan het toestel uitleen. Deze aanpak moet wel voldoen als dezelfde vereisten zoals hierboven opgesomd.

Noch heeft de uitspraak impact op de twee innovatieve e-boekprojecten van Cultuurconnect, die gaan gewoon door. In deze twee experimenten testen we in samenwerking met de bibliotheken van Oostende, Antwerpen en Beringen het gebruik van e-boeken met de klemtoon op het realiseren van de maatschappelijke meerwaarde van de bib. Indien de experimenten succesvol zijn is het zeker de bedoeling om uit te breiden naar andere bibliotheken die interesse hebben.

In de marge van het project met Oostende loopt er een aanbestedingsprocedure voor een leverancier van Engelstalige e-boeken onder leiding van de bibliotheek van Roeselare. Naast Oostende participeren aan de procedure ook de bibliotheken van Gent, Mechelen en Muntpunt.

De uitspraak van het Hof verandert de positie van openbare bibliotheken voor e-boeken in Europa. Cultuurconnect volgt het verder op en informeert er hier over. Maar we nodigen graag iedereen uit om deel te nemen aan het debat. 

 

Weergaven: 527

Berichten in deze discussie

De leenrechtregeling is bij ons wel verschillend in vgl. met de Nederlandse regeling.  Zal dit gevolgen hebben voor het leenrecht bij ons, in de zin dat er meer betaald zal moeten worden ?

Goede vraag Geert

In Vlaanderen wordt de kost van het leenrecht door de Vlaamse overheid gedragen. Gelukkig, want dat zorgt voor efficiëntie voor alle partijen, vraag maar na in Nederland of bij de Franstalige Gemeenschap. Het gevolg van deze uitspraak houdt in dat de uitleen van e-boeken gedekt is binnen de bestaande regeling. 

Betekent dit dat er omwille van deze uitspraak meer leenvergoeding moet betaald worden? Neen. Een bibliotheek kan maar 1 keer een euro uitgeven. Ofwel koopt de bib een papieren boek en realiseert daar uitleningen mee, ofwel koopt de bib een e-boek en realiseert daar uitleningen mee. Enkel als bibliotheken e-boeken financieren uit bijkomende bronnen en dus de collectiebudgetten sterk zouden stijgen en bijgevolg ook de uitleningen, zou je kunnen stellen dat deze uitspraak van het EU Hof aanleiding is om over een toename van de leenrechtvergoeding te praten.

Geert Puype zei:

De leenrechtregeling is bij ons wel verschillend in vgl. met de Nederlandse regeling.  Zal dit gevolgen hebben voor het leenrecht bij ons, in de zin dat er meer betaald zal moeten worden ?

RSS

© 2019   Gemaakt door Kenniskantoor.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden