De werking van VDAB is de laatste jaren serieus veranderd:

* De dienstverlening van VDAB wordt regionaal geconcentreerd, met sluiting van kantoren en Werkwinkels tot gevolg (toch in kleine gemeenten).

* Werklozen worden actief toegeleid naar de website van VDAB en beheren hun dossier zelf. Van hen wordt meer zelfredzaamheid verwacht. Maar niet elke werkloze beschikt over voldoende (digitale) competenties en loopt het gevaar af te haken.

* Tegelijkertijd neemt VDAB een regierol in van lokaal arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid en sluit hiertoe samenwerkingsovereenkomsten af met gemeenten en OCMW's. 

Zijn er bibliotheken die hier actief mee bezig zijn of die hier kansen zien? Ofwel door een directe samenwerking met VDAB of Werkwinkel, ofwel door een specifieke werking gericht op werklozen?

Zelf heb ik een klein beetje ervaring opgedaan, door een goede verstandhouding met OCMW, Werkwinkel, PWA en welzijnsraad. En doordat Bib Kalmthout een Digidak in huis heeft, in samenwerking met het OCMW. Maar we zijn toch eerder "ontvangende partij", eerder dan een actieve partner. Zo organiseerde VDAB (of sectororganisaties) infosessies in de bib. Of vonden begeleidingstrajecten voor langdurig werklozen plaats in onze lokalen en werd gebruikgemaakt van onze infrastructuur. Of werden jongeren intensief begeleid in het project loopbaan@werkroute.pwa, in samenwerking met Digidak Kalmthout.

Wie heeft hier al over nagedacht? Graag melden ;-)

Jan Collet

Bib Kalmthout

Weergaven: 229

© 2024   Gemaakt door Kenniskantoor.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden