Gust van Brussel(90) in De Auteur van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen(VVL)

Ook de Vlaamse Vereniging van Letterkundigen eert in zijn decembernummer Gust van Brussel voor zijn 90e verjaardag. Zij doet dit door bespreking van zijn dichtbundel Het Onbereikbare Licht door Guy van Hoof die tevens verslag doet van de huldiging door de Stad Antwerpen op zijn verjaardag, 12 september, en door de weergave van de daarbij uitgesproken rede van Jan Van Bael van de Marnixring.
Afbeelding: Collage van de huldiging in De Auteur, foto's Ton Meurs

Uit het verslag van Guy van Hoof in De Auteur: Over Gust van Brussel: Als spreker hanteert hij dezelfde directe taal zonder omwegen. Hij sprak als laatste met heldere, vaste stem en had het over de vele moeilijkheden die hij op zijn weg was tegengekomen maar ook had overwonnen, zijn kinderen die zijn boeken als kleurboek gebruikten, en voegde er geregeld een kwinkslag aan toe, bijvoorbeeld over wat hij mee had helpen organiseren zei hij heel geestig dit: Ik heb in mijn leven heel wat gesticht… behalve brand natuurlijk.

Uit de rede van Jan Van Bael in De Auteur: Beroepshalve werkte hij als directeur in de Generale Bank, destijds in Antwerpen, de speerpunt van een militant Belgicistisch franskiljonisme. Binnen dit bastion van de Vlaamsonvriendelijke, zeg maar Vlaamsvijandige Haute Finance, ijverde Gust voor de erkenning en respectvolle bejegening van het Antwerpse, en dus Vlaamse, cliënteel en personeel. (…) Zo heeft hij het zijne ertoe bijgedragen dat la Société Générale zich vernederlandste tot de Generale, en een bank werd die zich, eindelijk, op een natuurlijke wijze en ongecomplexeerd kon inburgeren in, en verweven met, de échte Antwerpse samenleving. (…) Daarom was het ook vanzelfsprekend dat hij, verkozen tot voorzitter van Marnixring Antwerpen Centrum, zich heeft ingezet voor een nieuwe Antwerpse ring (Antwerpen Hanze) waarin zoveel mogelijk Antwerpse bedrijfsleiders werden aangezocht om toe te treden. Het moet hem gelukkig stemmen vast te stellen dat Marnixring Antwerpen Hanze groeit en bloeit. (…) Gust was niet alleen bankier, public relations man en inspirator van jonge ondernemers. Hij was ook literator. Auteur van een meterslange boekenplank vol romans, essays, gedichten toonde hij zich een helder observator, een geestig verteller, een messcherpe criticus, een profetische ziener, een gevoelvolle poëet. (…)  Hij was , en is ondanks zijn hoge leeftijd nog steeds, begiftigd met een spitse geest. Een taalvirtuoos die de woordspelingen moeiteloos uit de mouw schudt, uit de hersenpan tovert en uit de pen laat vloeien. Zijn flitsende, haast filmische, beeldspraak blijft verrassen en doet de lezer of toehoorder verdwalen in een surrealistisch decor waarin de ene trompe-l’oeuil de andere verbergt. (…) Gust was de sterkhouder van het Antwerps Literair Salon, de bezieler van de denk- en actiegroep Vlaanderen Morgen, een voorloper, die reeds lang voor de begrippen ingang vonden in de Vlaamse Beweging, zich de protagonist toonde van een warm vaderland dat niet exclusief denkt maar inclusief de wereld in zich sluit. (…)

In hetzelfde nummer van de Auteur bespreekt Guy van Hoof de op de 90e verjaardag van Gust van Brussel verschenen dichtbundel Het Onbereikbare Licht (Booklight, Gieten NL 2014). Een keuze door Fred Bloemink  en de samenstellers Paul van Leeuwenkamp en Meurs A.M uit de bundels De gouden vogel (De Graal 2010) en Als de paradijsvogel (De Graal 2012) en werk uit 2013 en 2014. Guy van Hoof: De stijl van Gust van Brussel is direct, en eerder eenvoudig. En  ik zou durven zeggen dat het een elegante manier van schrijven is die door milde wijsheid ook toelaat te hekelen en spijt te hebben dat schoonheid onherroepelijk verloren gaat.

Donderdag 29 januari 2015, Gedichtendag, stelt criticus en essayist Guy van Hoof twee nieuwe bundels voor van Willem M. Roggeman: Heidens Retabel, en Wat alleen schilders zien (met tekeningen van Fred Bervoets). In Boekhandel Limerick, Elisabethlaan 142, Gent, om 20 uur.

Website De Auteur: www.letterkundigen-vvl.be
De laatste 2 boeken van Gust van Brussel: www.booklight.nl
Ook ouder werk: www.wonderland.boekwinkeltjes.nl

Weergaven: 288

© 2024   Gemaakt door Kenniskantoor.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden