Collega’s

 

Op 3 december kwamen 16 bibliotheken en samenwerkingsverbanden samen met Bibnet/Locus voor een uitwisseling van ideeën over zinvolle e-boekprojecten. 5 bibliotheken waren op het laatste ogenblik verhinderd. Het werd een dag met veel ideeën en dialoog, zowel over ambities, lopende projecten, als over hoe een en ander gezamenlijk kan worden aangepakt.

 

Op basis van de vele ideeën en uitwisseling van informatie komen een aantal actielijnen naar voor.

 1. De Campagne Verborgen Parels wordt aangevoeld als een goed lopende actie. Nogal wat bibliotheken vinden het zinvol om in 2016 een nieuwe gelijkaardige campagne te voeren. Er wordt voorgesteld dit te doen rond de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen, in samenwerking met Iedereen Leest en onderwijs. Eventueel aangevuld met leeslijsten van onderwijs.
  Een aantal collega’s zullen dit idee intern toetsen bij de verantwoordelijken voor de jeugdwerking.

 2. Innovatieve projecten realiseren die het lezen van e-boeken en e-verhalen stimuleren. Vooral het voorstel van de bib van Gent wekte de interesse van andere bibliotheken. In dit voorstel speelt de bib niet alleen een rol in het toeleiden naar digitaal lezen maar ook in de productie van unieke digitale content. Gent zal, meer dan waarschijnlijk, dit project indienen als de nieuwe organisatie Bibnet/Locus een projectoproep lanceert begin 2016.

 3. Op relatief korte termijn anderstalige literatuur aanbieden via een commerciële partner. De voorkeur van de meesten gaat uit naar Engelstalige e-boeken.
  Kritische Succesfactoren hierbij zijn:
  - een betaalbaar business model
  - de keuze voor specifieke doelgroep en dus een afgelijnde collectie. Leuven kiest daarbij voor Young Adults
  - inbedden in een goede toeleiding door de bib

 4. Onderhandelen met commerciële partijen en de KB in Den Haag om te komen tot een oplossing voor het aanbieden van Nederlandstalige e-boeken via de bib.
  Kritische Succesfactoren hierbij zijn:
  - een betaalbaar business model
  - samen focussen op specifieke segmenten van publiek en dus collectie, om zo met relatief beperkte middelen in Vlaanderen toch voldoende koopkracht te hebben bij uitgevers

De bedenking hierbij is dat lijnen 3 en 4 idealiter deel zijn van dezelfde oplossing om het allemaal niet te ingewikkeld te maken voor bibliotheken en hun leden en daardoor een vorm van continuïteit te bieden aan het publiek. We stellen alvast voor om die 2 actielijnen voorlopig samen te nemen.

De volgende stappen:

Actielijn 1: vervolg campagne, dit wordt meegenomen in de evaluatie van Verborgen Parels.

Actielijn 2: er komt een oproep voor innovatieve projecten in januari. Bibliotheken zullen de kans krijgen om kennis te maken met de ingediende voorstellen zodat men kan aansluiten bij elkaar indien zinvol.

Actielijn 3 en 4: vorming van een consortium. Bibnet/Locus bereidt een overleg voor op 16 februari (datum onder voorbehoud) met de bibliotheken die daarvoor kandideren om het concept van consortium vorm te geven en de onderhandelingen met de commerciële partijen te sturen. Na februari kan dan een brede oproep gelanceerd worden in de sector om aan te sluiten bij het consortium.

Wie wil deelnemen aan het overleg op 16 februari kan zich aanmelden bij Abel.Ruiz@bibnet.be of Jan.Braeckman@bibnet.be

 

Weergaven: 559

© 2019   Gemaakt door Kenniskantoor.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden