De laatste tijd krijgen we enorm veel vragen van gebruikers van de internetpc's i.v.m. printen, certificaten covid, aanvragen pcr-tests, enz.

Dit vergt veel van onze tijd. Hoever gaan jullie in het helpen van klanten aan de internetpc's? Zijn er beperkingen ingesteld? 

Groetjes, 

Ann

Weergaven: 291

Berichten in deze discussie

Wij merkten de afgelopen jaren een gelijkaardige trend. Soms ontbreekt het aan de medewerkers inderdaad de tijd om dit met de klant te doen. Ook bij bvb privacygevoelige zaken trekken we meestal de lijn. Je kan mensen op weg helpen naar een bepaald formulier, maar dit niet samen met hen invullen.

Daarom starten we in september met 3 vrijwilligers die dit meerdere keren per maand doen. Zie https://kortenberg.bibliotheek.be/digipunt voor meer info.

Laten jullie die vrijwilligers — die eventueel te maken krijgen met privacygevoelige gegevens — een privacy- of deontologische verklaring ondertekenen?

Met vriendelijke groet

Patrick

Joachim zei:

Wij merkten de afgelopen jaren een gelijkaardige trend. Soms ontbreekt het aan de medewerkers inderdaad de tijd om dit met de klant te doen. Ook bij bvb privacygevoelige zaken trekken we meestal de lijn. Je kan mensen op weg helpen naar een bepaald formulier, maar dit niet samen met hen invullen.

Daarom starten we in september met 3 vrijwilligers die dit meerdere keren per maand doen. Zie https://kortenberg.bibliotheek.be/digipunt voor meer info.

Dag Patrick

Vrijwilligers tekenen een afsprakennota. Hier staat in:

Geheimhoudingsplicht

 [...] 

De vrijwilliger voert zijn/haar opdracht uit met inachtname van de regels inzake discretie en beroepsgeheim. Hij/zij is gebonden door een plicht tot geheimhouding met betrekking tot alle persoonlijke informatie die hem/haar bekend geworden zijn tijdens de uitvoering van de activiteiten, alsmede met betrekking tot al wat hem/haar confidentieel is meegedeeld.

Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na het beëindigen van het engagement gelden.

De organisatie van haar kant behandelt alle informatie die ze van en aangaande de vrijwilliger verkrijgt vertrouwelijk.

[...]

Wederzijdse rechten en plichten

 [...]

De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld en werktijden.

[...]

De instructies van de contactpersoon binnen de gemeente worden daarbij zonder uitzondering gevolgd. De vrijwilliger verklaart ten volle te beseffen dat er geen foto’s mogen worden genomen van kinderen indien hun ouders daaromtrent geen voorafgaande schriftelijke toestemming aan de organisatie hebben gegeven.

Volledige nota kan je opvragen bij bibliothecaris@kortenberg.be 

Interessant. Ik vraag me af of dergelijke clausules vaak voorkomen in overeenkomsten met vrijwilligers. Alleszins een goede zaak dat dit bij jullie in elk geval wel gebeurt.

Joachim zei:

Dag Patrick

Vrijwilligers tekenen een afsprakennota. Hier staat in:

Geheimhoudingsplicht

 [...] 

De vrijwilliger voert zijn/haar opdracht uit met inachtname van de regels inzake discretie en beroepsgeheim. Hij/zij is gebonden door een plicht tot geheimhouding met betrekking tot alle persoonlijke informatie die hem/haar bekend geworden zijn tijdens de uitvoering van de activiteiten, alsmede met betrekking tot al wat hem/haar confidentieel is meegedeeld.

Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na het beëindigen van het engagement gelden.

De organisatie van haar kant behandelt alle informatie die ze van en aangaande de vrijwilliger verkrijgt vertrouwelijk.

[...]

Wederzijdse rechten en plichten

 [...]

De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld en werktijden.

[...]

De instructies van de contactpersoon binnen de gemeente worden daarbij zonder uitzondering gevolgd. De vrijwilliger verklaart ten volle te beseffen dat er geen foto’s mogen worden genomen van kinderen indien hun ouders daaromtrent geen voorafgaande schriftelijke toestemming aan de organisatie hebben gegeven.

Volledige nota kan je opvragen bij bibliothecaris@kortenberg.be 

RSS

© 2024   Gemaakt door Kenniskantoor.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden