Beste collega’s

 

In Edegem willen we voor de volgende legislatuur werken met een adviesraad bib (zonder politieke vertegenwoordiging). De adviesraad bib zal deels aansluiten bij de cultuurraad en deels apart werken. De leden krijgen geen stam in de cultuurraad.

Graag willen we daarvoor heldere statuten opstellen ….hebben jullie eventueel een voorbeeld van jullie advies of beheerraad ?

 

Bedankt !

Ingrid Kemna

Bibliothecaris Edegem

Weergaven: 1004

Berichten in deze discussie

Zouden we hier misschien ook kunnen gebruiken...

Waarom krijgen die leden geen stem in de cultuurraad? Kan dat  eigenlijk wel? Je moet toch iedereen toelaten in de cultuurraad, mét stem? 

Blijkbaar zou deze man meer weten : de cultuurpactinspecteur, Salvatore Pelonero.

Zijn e-mailadres is: salvatore.pelonero@premier.fed.be

(Volgens collega Carine Christiaen van Assenede).

Is een  voorstel van onze schepen. ik moet nog uitzoeken of dat inderdaad kan ...

Kathleen Dubois zei:

Waarom krijgen die leden geen stem in de cultuurraad? Kan dat  eigenlijk wel? Je moet toch iedereen toelaten in de cultuurraad, mét stem? 

Inderdaad ze had me al een mailtje gestuurd , ik zal hem eens contacteren.

Johan Vandendriessche (Zwalm) zei:

Blijkbaar zou deze man meer weten : de cultuurpactinspecteur, Salvatore Pelonero.

Zijn e-mailadres is: salvatore.pelonero@premier.fed.be

(Volgens collega Carine Christiaen van Assenede).

Heb het idee dat een bibliotheekraad een advies- én beheersorgaan is van een culturele instelling, waarvoor het cultuurpact voor 100% van toepassing is. Ik weet niet of hierin met de recente wetgeving en de afslanking van het decreet lokaal cultuurbeleid wijzigingen zijn opgetreden.  

Hannes Cannie (voorheen Locus, nu CultuurConnect) schreef hierover bij het begin van vorige legislatuur een brochure, o.m. in het kader van al of niet verzelfstandiging. Hierin werden de voorbeelden van organiek reglement en huishoudelijk reglement opgenomen. Deze materie is echter geen topic meer voor CultuurConnect. Vermoedelijk is alleen de CultuurpactCommissie nog als raadgever hierover te consulteren.

Afschaffen, samenvoegen met culturele raden (alleen adviesorgaan, geen beheersorgaan), of …

Belangrijk is, naar mijn bescheiden mening, de vlotheid van participatie van de burger aan de werking van de bibliotheek. Betrokkenheid verhogen, zou toch de doelstelling moeten zijn, zonder al te veel formalisme …

Volgende items gaan ook over deze materie:

http://kenniskantoor.be/group/vragen/forum/topics/alternatieve-vorm...

http://kenniskantoor.be/group/vragen/forum/topics/is-raad-van-behee...

http://kenniskantoor.be/group/vragen/forum/topics/verschil-tussen-h...

Groeten

Bert

Het voorstel dat voor Bertem momenteel in onderzoek is:

Gegeven:

Volgens Cultuurpact moet de gemeente verplicht 1 adviesraad inrichten;

Volgens Vlaams decreet op bovenlokaal jeugdwerk moet de gemeente verplicht een jeugdraad inrichten.

Mogelijke manieren inrichting adviesraden:

  • 1 vrijetijdsraad/cultuurraad met verschillende deelraden voor bibliotheek, sport, erfgoed (ook patrimonium!), vormingen (uitgezonderd verplicht onderwijs), toerisme, …
  • Wat het nu eigenlijk is

OF

  • 1 vrijetijdsraad die samengesteld is volgens het aantal raden dat de gemeente nu heeft. Bv nu 10 raden: 3 experten uit elke sector (3 bib, 3 sport, 3 cultuur, 3 toerisme…) vertegenwoordigen in de vrijetijdsraad dan heb je een representatieve vertegenwoordiging in die raad. Je kan van daaruit een dagelijks bestuur oprichten met beperkt aantal deelnemers - vergaderfrequentie bv 4x/jaar en ad hoc adviesgroepen maken rond bepaalde thema's als de noodzaak zich voordoet.
    Daarnaast hou je dan een kleine jeugdraad (verplicht) en vanuit de jeugdraad geef je 1 mandaat in de VT-raad, dat kan bijvoorbeeld de voorzitter zijn.


Samenstelling vrije tijdsraad:

Volgens de cultuurpactwetgeving mogen enkel vertegenwoordigers van de gebruikers in de adviesraad zetelen en dus geen mandatarissen. Volgens de wetgeving is een adviesraad ingericht als middel om toezicht te houden op het beleid en men kan dus niet beleidsmaker en toezichter zijn tegelijkertijd.

In deze raad mogen enkel gebruikers zitten en geen politieke afgevaardigden. De leden worden geworven via open kandidatuurstelling. De voorzitter wordt aangeduid door de groep. De ambtenaren van elke deelsector wonen de vergadering bij om de agendapunten van hun sector toe te lichten en zijn tevens secretaris, de schepenen zijn waarnemend en niet stemgerechtigd.

 

Juridisch:

Deze vrijetijdsraad moet enkel worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

De raad moet passen in de wetgeving rond cultuurpact: samengesteld volgens filosofische strekkingen (in de gehele raad moeten ze vertegenwoordigd zijn, niet per sector).

Voorbeelden:

Is een algemene tendens in veel gemeenten om dit te hervormen, gelet op het wegvallen van de verplichtingen in het lokaal cultuurdecreet en gelet op de beperkte inzet van het aantal vrijwilligers dat men vindt voor deze raden.

 

 

 

 

Dag

Betekent dit dat je voor de beheersaspecten (begroting, etc.) van de bibliotheek werkt met de gemeenteraad waarin alle politieke strekkingen binnen de overheid evenredig vertegenwoordigd zijn? Gemeenteraad = beheersorgaan en vrijetijdsraad/cultuurraad = soort vaste commissie van advies (cfr. formule 9a)?

Ik weet niet of de tekst van P. Gervoyse uit Meta een update moet krijgen. Zie bijlage.

Groeten

Bert

Bijlagen:

In Zoersel hebben we ons organiek reglement aangepast op vraag van en met advies van de cultuurpactinspecteur.

De bibliotheek is sinds 2017 onderdeel van een autonoom gemeentebedrijf, daarom wordt in ons organiek reglement gesproken van Raad van Bestuur en Gedelegeerd Bestuurder.

ontwerp_organiekreglement_adviescommissie.DOC.docx

Dag Bert

Ja klopt. GR is beheer en en cultuurraad is advies.

Zie recenter artikel Meta hierover :


Groet

Ingrid 


Bert Seghers zei:

Dag

Betekent dit dat je voor de beheersaspecten (begroting, etc.) van de bibliotheek werkt met de gemeenteraad waarin alle politieke strekkingen binnen de overheid evenredig vertegenwoordigd zijn? Gemeenteraad = beheersorgaan en vrijetijdsraad/cultuurraad = soort vaste commissie van advies (cfr. formule 9a)?

Ik weet niet of de tekst van P. Gervoyse uit Meta een update moet krijgen. Zie bijlage.

Groeten

Bert

Bijlagen:

Hallo,

Ik vraag me wel af of een vrijetijdsraad wel werkt ? Ik zie niet direct mensen vanuit sport advies geven over cultuur of bib  en vice versa of is dat niet de bedoeling? Cultuur en bib dat lukt wel uiteraard. Kathleen Dubois zei:

Het voorstel dat voor Bertem momenteel in onderzoek is:

Gegeven:

Volgens Cultuurpact moet de gemeente verplicht 1 adviesraad inrichten;

Volgens Vlaams decreet op bovenlokaal jeugdwerk moet de gemeente verplicht een jeugdraad inrichten.

Mogelijke manieren inrichting adviesraden:

  • 1 vrijetijdsraad/cultuurraad met verschillende deelraden voor bibliotheek, sport, erfgoed (ook patrimonium!), vormingen (uitgezonderd verplicht onderwijs), toerisme, …
  • Wat het nu eigenlijk is

OF

  • 1 vrijetijdsraad die samengesteld is volgens het aantal raden dat de gemeente nu heeft. Bv nu 10 raden: 3 experten uit elke sector (3 bib, 3 sport, 3 cultuur, 3 toerisme…) vertegenwoordigen in de vrijetijdsraad dan heb je een representatieve vertegenwoordiging in die raad. Je kan van daaruit een dagelijks bestuur oprichten met beperkt aantal deelnemers - vergaderfrequentie bv 4x/jaar en ad hoc adviesgroepen maken rond bepaalde thema's als de noodzaak zich voordoet.
    Daarnaast hou je dan een kleine jeugdraad (verplicht) en vanuit de jeugdraad geef je 1 mandaat in de VT-raad, dat kan bijvoorbeeld de voorzitter zijn.


Samenstelling vrije tijdsraad:

Volgens de cultuurpactwetgeving mogen enkel vertegenwoordigers van de gebruikers in de adviesraad zetelen en dus geen mandatarissen. Volgens de wetgeving is een adviesraad ingericht als middel om toezicht te houden op het beleid en men kan dus niet beleidsmaker en toezichter zijn tegelijkertijd.

In deze raad mogen enkel gebruikers zitten en geen politieke afgevaardigden. De leden worden geworven via open kandidatuurstelling. De voorzitter wordt aangeduid door de groep. De ambtenaren van elke deelsector wonen de vergadering bij om de agendapunten van hun sector toe te lichten en zijn tevens secretaris, de schepenen zijn waarnemend en niet stemgerechtigd.

 

Juridisch:

Deze vrijetijdsraad moet enkel worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

De raad moet passen in de wetgeving rond cultuurpact: samengesteld volgens filosofische strekkingen (in de gehele raad moeten ze vertegenwoordigd zijn, niet per sector).

Voorbeelden:

Is een algemene tendens in veel gemeenten om dit te hervormen, gelet op het wegvallen van de verplichtingen in het lokaal cultuurdecreet en gelet op de beperkte inzet van het aantal vrijwilligers dat men vindt voor deze raden.

 

 

 

 

Het is de bedoeling om ad hoc werkgroepen samen te stellen als de noodzaak zich voordoet. Ik weet niet of het zal werken (als deze denkpiste al uitgevoerd zal worden), dat valt af te wachten.

RSS

© 2022   Gemaakt door Kenniskantoor.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden