Bibliotheekassistent (C1-C3) voltijds/halftijds bibliotheek Grimbergen

In  de  afdeling  Mens  wordt  de  recreatieve,  burgergerichte  en sociale  dienstverlening  die  het lokaal bestuur Grimbergen aan haar inwoners en verenigingen aanbiedt, georganiseerd. De afdeling bestaat uit  de  dienst  burgerzaken,  alle  sociale  en  maatschappelijke  dienstverlening  en  de  dienstverlening vrije tijd. 

De dienst Vrije Tijd omvat de domeinen sport, cultuur, jeugd, erfgoed, toerisme, lokale economie en de bibliotheek.
De bibliotheek wil alle burgers die vragen hebben over kennis, cultuur, informatie en ontspanning op een efficiënte, doeltreffende, klantvriendelijke, laagdrempelige en kwaliteitsvolle manier verder helpen.

De bibliotheek zet in op stimuleren van cultuureducatie en leesmotivatie en maakt de (nieuwe)media toegankelijk voor alle doelgroepen. De bibliotheek is meer dan een collectie van boeken en audiovisuele media en wil een laagdrempelige ontmoetings- en ontspanningsplaats zijn rond literatuur, film, informatie en media. 


FUNCTIE INHOUD:
• De leners op een klantvriendelijke manier wegwijs maken doorheen de diensten van de bibliotheek;
• Ondersteunende taken die bijdragen tot het optimaliseren van de bibliotheekwerking;
• Instaan voor de uitleenactiviteiten op basis van de vastgelegde uitleenmodaliteiten en -procedures;
• Promotie en bekendmaking van de mogelijkheden en de dienstverlening van de bibliotheek via diverse acties en evenementen al dan niet in samenwerkingsverband;
• Instaan voor een zorgvuldige en evenwichtige collectievorming en toegang bieden tot zoveel mogelijk informatie;
• Het zorgvuldig uitvoeren van de catalografische taken;
• Instaan voor een open externe communicatie;
• Instaan voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de dienstverantwoordelijken, de collega's van andere diensten en het bestuur;
• Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang voor de dienst.


FUNCTIEVEREISTEN:
• Minimaal houder zijn van een diploma secundair onderwijs (of gelijkgesteld). 


WIJ BIEDEN:
• Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 1.927,37 voor een voltijdse betrekking; het maximum bruto maandsalaris bedraagt € 3.527,59. Dit bedrag is aangepast aan de huidige index, reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen;
• Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen in aanmerking genomen worden op voorwaarde dat die beroepservaring rechtstreeks relevant is voor de uitoefening van de functie;
• Werkelijke diensten in statutair of contractueel dienstverband bij een (andere) overheid komen in aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit; 
• Maaltijdcheques van € 6,50;
• Gratis hospitalisatieverzekering – mogelijkheid om gezinsleden aan te sluiten bij de hospitalisatieverzekering mits betaling;
• Terugbetaling kosten woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
• Fietsvergoeding van € 0,24 per km voor verplaatsing woon-werkverkeer;
• Verlofregeling die een goed evenwicht tussen werk- en privéleven ondersteunt (cf. 35 werkdagen voor een voltijds personeelslid);
• Aansluiting bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst – Vlaanderen (premies voor verschillende familiale of professionele gebeurtenissen, vakantiedienst Pollen vzw, PlusPas, …);
• Interne en externe opleidingsmogelijkheden.


MEER INFORMATIE?
Ontdek alles over de functie en de aanwervingsvoorwaarden in de infobundel.


Solliciteer ten laatste op 13 januari 2020 door dit inschrijvingsformulier in te vullen en de gevraagde documenten door te sturen naar selectie@grimbergen.

Weergaven: 83

© 2022   Gemaakt door Kenniskantoor.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden