Nieuws en debat

Post hier weetjes of persoonlijke bedenkingen en ervaringen, interessant voor bibliotheek- en cultuurprofessionals

Uitnodiging voor een denk- en doetank voor een bib voor iedereen

Beste collega,

Wil jij meedenken hoe we 'een bib voor iedereen' opnieuw kunnen realiseren? Kom dan op zaterdag 14 december naar Leuven!

 

6% of 60% besparing in de cultuursector, wat moeten wij in de bibliotheeksector daar over denken? Veel valt er bij ons door de huidige Vlaamse regering niet meer te besparen, daar zorgde de vorige beleidsmakers al voor:

-subsidies voor de belangenvereniging VVBAD: 100%  bespaard

-wettelijke kader voor openbare bibliotheken: 100% bespaard

-bovenlokale inhoudelijke ondersteuning: 80% bespaard (schatting van de som van het personeelsbestand van de provincie en het -mogelijke- extra personeel op Vlaams niveau)

-bovenlokale digitale ondersteuning: waarschijnlijk 8% dit jaar en daarna? Blijft er na de realisatie van het EBS meer dan een helpdesk over van Cultuuronnect?

-Vlaamse subsidie voor bibliotheken per gemeente: 100% opgegaan in de algemene gemeentebegroting.

-besparingen op gemeentelijk vlak? In sommige gemeentes wordt er nog geïnvesteerd in de bibliotheek, in veel gemeentes wordt er bespaard op personeel, collectie, filialen, activiteitenaanbod. De percentages variëren, maar dat het verlies kan oplopen tot tientallen procenten staat buiten kijf. Ook als uw bib voorlopig nog buiten schot blijft: getroffen worden we allemaal.

Laten wij ons inspireren door de reacties van de Cultuursector of leggen we ons neer bij het feit dat de idee van een bib voor iedereen in Vlaanderen tot het verleden behoort?

 

Ik nodig u graag uit om hier samen van gedachten over te wisselen. Moeten we reageren, hoe pakken we dat het best aan, hoe vergroten we ons draagvlak, wat is prioritair...? Uw ideeën zijn onmisbaar voor een goed resultaat.

Ik besef heel goed dat iedereen het druk heeft met werk en gezin, maar een paar dagen per jaar vrijwilligerswerk  voor het nobel streven dat "een bib voor iedereen' is, moet voor de meesten onder ons haalbaar zijn. 

 

De Vlaamse regering wil excelleren. Dat kan niet zonder de Vlaamse basisinstellingen. Kennisdelen, juiste informatie verstrekken, gratis toegang tot correctie informatie... zijn essentieel voor een samenleving en voor een democratie. Als jij vindt dat openbare bibliotheken hier nog een rol in te spelen hebben, kom dan naar Leuven op 14 december, tussen 14u30 en 16u30. Stuur een mailtje naar dilsbart@yahoo.com om in te schrijven.

 

ps: was u ook verbaasd te zien dat in de cijfers van cultuurparticipatie die de vrt opvroeg  (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/28/cultuurcijfers/) er geen bibliotheekbezoek was opgenomen? Van E.L James tot Maeterlinck, van FC de Kampioenen (als tv-serie, strip en prentenboek) tot Rundskop, van Will Tura tot Anima Eterna, van het dagelijks leven van de Inuit tot dat van de Zoeloes, van het paringsgedrag van het blauwe pantoffeldier tot dat van de blauwe vinvis... de bib zit tsjokvol cultuur en als mensen dat komen ontdekken, beleven en ontlenen, dan is dat ook een deelname aan cultuur. Waar zitten de openbare bibliotheken in het cultuurdebat?