We zijn hier al een tijdje op zoek naar een efficiënte manier om onze aanwinsten kenbaar te maken aan onze gebruikers(via web, mail,...)

 

Hoe wordt dit in andere bibs gedaan? Suggesties?

Weergaven: 371

Berichten in deze discussie

Beste Tom

 

Wat dacht je van RSS?

In de bieb van Diepenbeek kan je als gebruiker een profiel aanmaken van aanwinsten waarop je geattendeerd wil worden.

 

Pats

Wat betreft de vraag rond auteursrecht en covers, ik heb die nog eens voorgelegd aan onze jurist.

 

De covers van boeken, cd’s en dvd’s zijn auteursrechtelijk beschermde werken. Dit kunnen immers foto’s, tekeningen of andere grafische creaties zijn die voldoende origineel zijn om door het auteursrecht te worden gedekt.Het gebruik van deze covers kan in principe dan ook enkel gebeuren met de toestemming van de rechthebbende van deze cover.

Je zou je kunnen beroepen op het citaatrecht: je mag een werk 'citeren'. Dit is een rekbaar begrip: volgens sommige juristen wil dit zeggen dat je enkel een deel van de cover mag reproduceren, anderen zijn van mening dat het mogelijk moet zijn om de volledige cover te tonen. Maar het citaatrecht geldt wel enkel wanneer het gaat om kritiek, polemiek, recensie, onderwijs, of in het kader van wetenschappelijke werkzaamheden. Het louter berichten door bibliotheken van nieuwe aanwinsten, zonder deze in een bepaalde (recensie) context te plaatsen, zou dan weer niet direct onder deze voorwaarde te vallen. Om dus volledig zeker te zijn dat men zich aan het auteursrecht houdt, mag men enkel een deel van de cover tonen en enkel in het kader van een recensie.

In de praktijk stellen we echter vast dat veel uitgevers en muziekproducenten gedogen dat de covers van hun boeken of cd’s door een bibliotheek worden gebruikt.De meer pragmatische oplossing is dan ook om covers wel te gebruiken, tot een uitgever of muziekproducent vraagt dit niet meer te doen.

 

Let echter wel op met het opladen van covers in Facebook. Volgens de meest recente gebruiksvoorwaarden van Facebook (http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf) is het zo dat voor al hetgeen een gebruiker op Facebook plaatst hij een niet-exclusieve en kosteloze licentie geeft aan Facebook om dit materiaal te mogen gebruiken. Deze licentie neemt een einde zodra de gebruiker zijn facebookprofiel verwijdert. Voor alle duidelijkheid: het betreft geen overdracht van auteursrechten (je blijft dus wel degelijk houder van de auteursrechten), maar je geeft een gebruikslicentie aan Facebook. Vermits je zelf al geen eigenaar bent van de covers is het zeker af te raden om deze in Facebook op te laden. Maar ook m.b.t. eigen foto's (van bv. evenementen) moet je je bewust zijn dat Facebook deze volgens de gebruiksvoorwaarden mag hergebruiken voor eigen doeleinden.

 

 

 

Bedankt voor de verduidelijking Ilse!

RSS

© 2019   Gemaakt door Kenniskantoor.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden